Tiến độ xây dựng tháng 05/2021 dự án Grand Center Quy Nhơn

Cập nhật tiến độ thi công xây dựng mới nhất tháng 5/2021 dự án Grand Center Quy Nhơn. Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công thực tế của dự án:

  • Hình ảnh tổng quan cổng công trình dự án.
  • Hình ảnh tổng thể dự án.
  • Thi công cốt thép cột tầng hầm B2 lên tầng hầm B1.
  • Thi công cốt pha cột tầng hầm B2 lên tầng hầm B1.
  • Thi công đổ bê tông cột tầng hầm B2 lên tầng hầm B1.
  • Thi công cốt pha sàn tầng hầm B1.
  • Thi công đổ bê tông sàn tầng 1.

Hình Ảnh Thực Tế  Tiến Độ Thi Công Tháng 5/2021 Dự Án Grand Center Quy Nhơn

Hình ảnh tổng quan cổng công trình dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Thi công cốt thép cột tầng hầm B2 lên tầng hầm B1
Thi công cốt thép cột tầng hầm B2 lên tầng hầm B1
Thi công cốt pha cột tầng hầm B2 lên tầng hầm B1
Thi công đổ bê tông cột tầng hầm B2 lên tầng hầm B1
Thi công cốt pha sàn tầng hầm B1
Thi công đổ bê tông sàn tầng 1
Thi công đổ bê tông sàn tầng 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.