Tiến độ thi công tháng 12/2021 Vũng Tàu Pearl

Tiến độ thi công xây dựng mới nhất tháng 12/2021 dự án Vũng Tàu Pearl. Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công thực tế của dự án:

  • Hình ảnh tổng thể.
  • Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Block Topaz.
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 11 Block Sapphire.
  • Đang thi công cốt thép sàn tầng 10 Block Topaz.
  • Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal.
  • Đang thi công cốt thép sàn tầng 11 Block Ruby và Block Opal.

Hình Ảnh Thực Tế Tiến Độ Thi Công Tháng 12/2021 Dự Án Vũng Tàu Pearl

Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Block Topaz
Đang thi công cốp pha sàn tầng 11 Block Sapphire
Đang thi công cốt thép sàn tầng 10 Block Topaz
Đang thi công cốt thép sàn tầng 10 Block Topaz
Đang thi công cốt thép sàn tầng 10 Block Topaz
Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal
Đang thi công cốt thép sàn tầng 11 Block Ruby và Block Opal
Đang thi công cốt thép sàn tầng 11 Block Ruby và Block Opal
Đang thi công cốp pha sàn tầng 11 Block Ruby và Block Opal
Đang thi công cốp pha sàn tầng 11 Block Ruby và Block Opal
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *