Tiến độ thi công tháng 11/2021 Q7 Saigon Riverside Đào Trí

Tiến độ thi công xây dựng mới nhất tháng 11/2021 dự án Q7 Saigon Riverside Đào Trí. Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công thực tế của dự án:

 • Hình ảnh tổng thể dự án.
 • Hình tổng thể Block Mercury và Block Uranus.
 • Hoàn thành lắp đặt cửa sổ căn hộ tầng 34 Block Mercury và Block Uranus.
 • Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 23 Block Mercury và Block Uranus.
 • Thi công sơn bả matit căn hộ tầng 22 Block Mercury và Block Uranus.
 • Thi công lát gạch nền căn hộ tầng 16 Block Mercury và Block Uranus.
 • Hình ảnh tổng thể Block Saturn.
 • Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 23 Block Saturn.
 • Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 Block Saturn.
 • Thi công sơn bả matit từ tầng 5 đến tầng 8 Block Saturn.
 • Thi công khung xương trần thạch cao tầng 6 Block Saturn.
 • Hình tổng thể Block Venus.
 • Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 29 Block Venus.
 • Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 Block Venus.
 • Thi công sơn bả matit từ tầng 5 đến tầng 8 Block Venus.
 • Thi công khung xương trần thạch cao tầng 5 Block Venus.

Hình Ảnh Thực Tế Tiến Độ Thi Công Tháng 11/2021 Dự Án Q7 Saigon Riverside Đào Trí

Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình tổng thể Block Mercury và Block Uranus
Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 29 Block Mercury và Block Uranus
Thi công sơn bả matit căn hộ tầng 24 Block Mercury và Block Uranus
Thi công sơn bả matit căn hộ tầng 24 Block Mercury và Block Uranus
Thi công lát gạch nền căn hộ tầng 19 Block Mercury và Block Uranus
Thi công lát gạch nền căn hộ tầng 19 Block Mercury và Block Uranus
Thi công cửa lùa lô gia căn hộ từ tầng 6 đến tầng 10 Block Mercury và Block Uranus
Hình ảnh tổng thể Block Saturn
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 30 Block Saturn
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 30 Block Saturn
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 Block Saturn
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 Block Saturn
Thi công sơn bả matit từ tầng 5 đến tầng 10 Block Saturn
Thi công khung xương trần thạch cao tầng 8 Block Saturn
Hình tổng thể Block Venus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 31 Block Venus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 31 Block Venus
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 17 Block Venus
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 17 Block Venus
Thi công sơn bả matit từ tầng 5 đến tầng 10 Block Venus
Thi công khung xương trần thạch cao tầng 9 Block Venus
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *