Tiến độ thi công tháng 10/2021 Quy Nhơn Melody

Tiến độ thi công xây dựng mới nhất cuối tháng 10/2021 dự án Quy Nhơn Melody. Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công thực tế của dự án:

  • Hình ảnh tổng quan dự án.
  • Thi công đến tầng 35 Block Tropical.
  • Thi công cất nóc tầng 35 Block Tropical.
  • Hoàn thành xây tường tầng 26 Block Tropical.
  • Xây tường tầng 29 Block Tropical.
  • Thi công đến tầng 35 Block Flamenco.
  • Thi công cất nóc tầng 35 Block Flamenco.
  • Hoàn thành xây tường tầng 27 Block Flamenco.
  • Xây tường tầng 28 Block Flamenco.

Hình Ảnh Thực Tế Tiến Độ Thi Công Tháng 10/2021 Dự Án Quy Nhơn Melody

Hình ảnh tổng quan dự án
Hình ảnh tổng quan dự án
Thi công đến tầng 35 Block Tropical
Thi công cất nóc tầng 35 Block Tropical
Thi công cất nóc tầng 35 Block Tropical
Thi công cất nóc tầng 35 Block Tropical
Hoàn thành xây tường tầng 26 Block Tropical
Xây tường tầng 29 Block Tropical
Thi công đến tầng 35 Block Flamenco
Thi công cất nóc tầng 35 Block Flamenco
Thi công cất nóc tầng 35 Block Flamenco
Hoàn thành xây tường tầng 27 Block Flamenco
Xây tường tầng 28 Block Flamenco
5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *