Tiến độ thi công tháng 09/2021 Quy Nhơn Melody

Tiến độ thi công xây dựng mới nhất cuối tháng 9/2021 dự án Quy Nhơn Melody. Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công thực tế của dự án:

  • Hình ảnh tổng quan dự án.
  • Thi công đến tầng 35 Block Tropical.
  • Thi công cất nóc tầng 35 Block Tropical.
  • Xây tường tầng 21 Block Tropical.
  • Xây tường tầng 22 Block Tropical.
  • Xây tường tầng 23 Block Tropical.
  • Thi công đến tầng 35 Block Flamenco.
  • Thi công cất nóc tầng 35 Block Flamenco.

Hình Ảnh Thực Tế Tiến Độ Thi Công Tháng 9/2021 Dự Án Quy Nhơn Melody

Hình ảnh tổng quan dự án
Hình ảnh tổng quan dự án
Hình ảnh tổng quan dự án
Thi công đến tầng 35 Block Tropical
Thi công cất nóc tầng 35 Block Tropical
Thi công cất nóc tầng 35 Block Tropical
Xây tường tầng 21 Block Tropical
Xây tường tầng 22 Block Tropical
Xây tường tầng 23 Block Tropical
Thi công đến tầng 35 Block Flamenco
Thi công cất nóc tầng 35 Block Flamenco
Thi công cất nóc tầng 35 Block Flamenco
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *