Tiến độ thi công tháng 08/2021 Quy Nhơn Melody

Tiến độ thi công xây dựng mới nhất cuối tháng 8/2021 dự án Quy Nhơn Melody. Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công thực tế của dự án:

  • Hình ảnh tổng quan dự án.
  • Thi công đến tầng 32 Block Tropical.
  • Thi công sàn tầng 32 Block Tropical.
  • Xây tường tầng 20 Block Tropical.
  • Xây tường tầng 21 Block Tropical.
  • Xây tường tầng 23 Block Tropical.
  • Thi công đến tầng 33 Block Flamenco.
  • Thi công sàn tầng 33 Block Flamenco.
  • Xây tường tầng 24 Block Flamenco.
  • Xây tường tầng 26 Block Flamenco.

Hình Ảnh Thực Tế Tiến Độ Thi Công Tháng 8/2021 Dự Án Quy Nhơn Melody

Hình ảnh tổng quan dự án
Hình ảnh tổng quan dự án
Thi công đến tầng 32 Block Tropical
Thi công sàn tầng 32 Block Tropical
Xây tường tầng 20 Block Tropical
Xây tường tầng 21 Block Tropical
Xây tường tầng 23 Block Tropical
Thi công đến tầng 33 Block Flamenco
Thi công sàn tầng 33 Block Flamenco
Xây tường tầng 24 Block Flamenco
Xây tường tầng 26 Block Flamenco
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *