Cập nhật tiến độ thi công tháng 07/2021 Quy Nhơn Melody

Cập nhật tiến độ thi công xây dựng mới nhất cuối tháng 7/2021 dự án Quy Nhơn Melody. Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công thực tế của dự án:

  • Hình ảnh tổng quan dự án.
  • Thi công đến tầng 28 Block Tropical.
  • Thi công sàn tầng 28 Block Tropical.
  • Thi công tường bao căn hộ tầng 18 Block Tropical.
  • Thi công tường bao căn hộ tầng 19 Block Tropical.
  • Thi công tường bao căn hộ tầng 20 Block Tropical.
  • Thi công đến tầng 28 Block Flamenco.
  • Thi công đóng trần thạch cao tầng 8 Block Flamenco.
  • Thi công tường bao căn hộ tầng 14 Block Flamenco.
  • Thi công tường bao căn hộ tầng 19 Block Flamenco.

Hình Ảnh Thực Tế Tiến Độ Thi Công Tháng 7/2021 Dự Án Quy Nhơn Melody

Hình ảnh tổng quan dự án
Hình ảnh tổng quan dự án
Hình ảnh tổng quan dự án
Thi công đến tầng 28 Block Tropical
Thi công sàn tầng 28 Block Tropical
Thi công sàn tầng 28 Block Tropical
Thi công tường bao căn hộ tầng 18 Block Tropical
Thi công tường bao căn hộ tầng 18 Block Tropical
Thi công tường bao căn hộ tầng 19 Block Tropical
Thi công tường bao căn hộ tầng 19 Block Tropical
Thi công tường bao căn hộ tầng 20 Block Tropical
Thi công tường bao căn hộ tầng 20 Block Tropical
Thi công đến tầng 28 Block Flamenco
Thi công sàn tầng 28 Block Flamenco
Thi công sàn tầng 28 Block Flamenco
Thi công đóng trần thạch cao tầng 8 Block Flamenco
Thi công tường bao căn hộ tầng 14 Block Flamenco
Thi công tường bao căn hộ tầng 14 Block Flamenco
Thi công tường bao căn hộ tầng 19 Block Flamenco
5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *