Cập nhất tiến độ thi công tháng 06/2021 Quy Nhơn Melody

Cập nhật tiến độ thi công xây dựng mới nhất cuối tháng 6/2021 dự án Quy Nhơn Melody. Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công thực tế của dự án:

  • Hình ảnh tổng quan dự án
  • Thi công đến tầng 23 Block Tropical
  • Thi công cốp pha cột tầng 23 lên tầng 24 Block Tropical
  • Thi công tường bao căn hộ tầng 10 Block Tropical
  • Thi công đến tầng 24 Block Flamenco
  • Thi công tường bao căn hộ tầng 12 Block Flamenco
  • Thi công tường bao căn hộ tầng 17 Block Flamenco

Hình Ảnh Thực Tế  Tiến Độ Thi Công Tháng 6/2021 Dự Án Quy Nhơn Melody

Hình ảnh tổng quan dự án
Hình ảnh tổng quan dự án
Thi công đến tầng 23 Block Tropical
Thi công cốp pha cột tầng 23 lên tầng 24 Block Tropical
Thi công cốp pha cột tầng 23 lên tầng 24 Block Tropical
Thi công tường bao căn hộ tầng 10 Block Tropical
Thi công tường bao căn hộ tầng 10 Block Tropical
Thi công đến tầng 24 Block Flamenco
Thi công sàn tầng 24 Block Flamenco
Thi công tường bao căn hộ tầng 12 Block Flamenco
Thi công tường bao căn hộ tầng 12 Block Flamenco
Thi công tường bao căn hộ tầng 17 Block Flamenco
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *