Cập nhất tiến độ thi công tháng 06/2021 Q7 Saigon Riverside Đào Trí

Cập nhật tiến độ thi công xây dựng mới nhất tháng 6/2021 dự án Q7 Saigon Riverside Đào Trí. Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công thực tế của dự án:

 • Hình ảnh tổng thể dự án.
 • Hình tổng thể Block Mercury và Block Uranus.
 • Hoàn thành hệ thống M&E hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus.
 • Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 21 Block Mercury và Block Uranus.
 • Thi công sơn bả matit căn hộ tầng 21 Block Mercury và Block Uranus.
 • Thi công lát gạch nền căn hộ tầng 14 Block Mercury và Block Uranus.
 • Hình ảnh tổng thể Block Saturn.
 • Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 10 Block Saturn.
 • Hình tổng thể Block Venus.
 • Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 13 Block Venus.
 • Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 25 Block Saturn và Block Venus.

Hình Ảnh Thực Tế Tiến Độ Thi Công Tháng 6/2021 Dự Án Q7 Saigon Riverside Đào Trí

Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình tổng thể Block Mercury và Block Uranus
Hoàn thành hệ thống M&E hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus
Hoàn thành hệ thống M&E hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus
Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 21 Block Mercury và Block Uranus
Thi công sơn bả matit căn hộ tầng 21 Block Mercury và Block Uranus
Thi công lát gạch nền căn hộ tầng 14 Block Mercury và Block Uranus
Hình ảnh tổng thể Block Saturn
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 10 Block Saturn
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 10 Block Saturn
Hình tổng thể Block Venus
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 13 Block Venus
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 13 Block Venus
Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 25 Block Saturn và Block Venus
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *