Cập nhất tiến độ thi công tháng 05/2021 Q7 Saigon Riverside Đào Trí

Cập nhật tiến độ thi công xây dựng mới nhất tháng 5/2021 dự án Q7 Saigon Riverside Đào Trí. Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công thực tế của dự án:

 • Hình tổng thể Block Mercury và Block Uranus.
 • Tô tường căn hộ tầng 34 Block Mercury và Block Uranus.
 • Thi công hệ thống M&E hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus.
 • Thi công sơn bả matit hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus.
 • Thi công lát gạch nền căn hộ tầng 11 Block Mercury và Block Uranus.
 • Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 19 Block Mercury và Block Uranus.
 • Hình tổng thể Block Saturn.
 • Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 Block Saturn.
 • Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 Block Saturn.
 • Hình tổng thể Block Venus.
 • Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 Block Venus.
 • Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 Block Venus.
 • Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 25 Block Saturn và Block Venus.

Hình Ảnh Thực Tế  Tiến Độ Thi Công Tháng 5/2021 Dự Án Q7 Saigon Riverside Đào Trí

Hình tổng thể Block Mercury và Block Uranus
Tô tường căn hộ tầng 34 Block Mercury và Block Uranus
Tô tường căn hộ tầng 34 Block Mercury và Block Uranus
Thi công hệ thống M&E hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus
Thi công hệ thống M&E hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus
Thi công sơn bả matit hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus
Thi công lát gạch nền căn hộ tầng 11 Block Mercury và Block Uranus
Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 19 Block Mercury và Block Uranus
Hình tổng thể Block Saturn
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 Block Saturn
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 Block Saturn
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 Block Saturn
Hình tổng thể Block Venus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 Block Venus
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 Block Venus
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 Block Venus
Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 25 Block Saturn và Block Venus
Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 25 Block Saturn và Block Venus
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *